Hợp đồng tương lai Vàng

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Vàng

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
GCZ2023GOLD FUTURES (DEC 2023)
2023-12-271993.4−0.25%−4.92004.21993.4
Theo dõi
GCF2024GOLD FUTURES (JAN 2024)
2024-01-292000.5−0.22%−4.42013.21997.5
Bán Mạnh
GCG2024GOLD FUTURES (FEB 2024)
2024-02-272009.9−0.23%−4.62023.72006.2
Bán
GCJ2024GOLD FUTURES (APR 2024)
2024-04-262029.5−0.22%−4.42043.02025.7
Bán
GCM2024GOLD FUTURES (JUN 2024)
2024-06-262049.5−0.20%−4.22062.52046.7
Bán
GCQ2024GOLD FUTURES (AUG 2024)
2024-08-282067.1−0.21%−4.32078.92063.4
Bán
GCV2024GOLD FUTURES (OCT 2024)
2024-10-292084.3−0.19%−3.92088.32082.2
Bán
GCZ2024GOLD FUTURES (DEC 2024)
2024-12-272100.0−0.25%−5.22114.12099.2
Bán
GCG2025GOLD FUTURES (FEB 2025)
2025-02-262130.6+0.40%8.52130.62130.6
Theo dõi
GCJ2025GOLD FUTURES (APR 2025)
2025-04-282144.4+0.34%7.32144.42144.4
Theo dõi
GCM2025GOLD FUTURES (JUN 2025)
2025-06-262152.5−1.42%−30.92152.52148.7
Theo dõi
GCQ2025GOLD FUTURES (AUG 2025)
2025-08-272167.5−1.41%−30.92167.52167.5
Bán
GCV2025GOLD FUTURES (OCT 2025)
2025-10-292182.5−1.39%−30.82182.52182.5
GCZ2025GOLD FUTURES (DEC 2025)
2025-12-292197.5−1.36%−30.22197.52183.8
Theo dõi
GCM2026GOLD FUTURES (JUN 2026)
2026-06-262241.3−1.28%−29.02241.32241.3
Bán
GCZ2026GOLD FUTURES (DEC 2026)
2026-12-292292.0−1.23%−28.62292.02292.0
Bán
GCM2027GOLD FUTURES (JUN 2027)
2027-06-282309.0−1.21%−28.32309.02309.0
Bán
GCZ2027GOLD FUTURES (DEC 2027)
2027-12-292332.7−1.20%−28.32332.72332.7
Bán
GCM2028GOLD FUTURES (JUN 2028)
2028-06-282344.4−1.19%−28.32344.42344.4
Bán
GCZ2028GOLD FUTURES (DEC 2028)
2028-12-272363.9−1.18%−28.32363.92363.9
Bán
GCM2029GOLD FUTURES (JUN 2029)
2029-06-272375.6−1.18%−28.32375.62375.6
Bán