Market Cap DOT, $ (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
DOT CRYPTOCAP

DOT
Market Cap DOT, $ (CALCULATED BY TRADINGVIEW) CRYPTOCAP
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

DOT Biểu đồ Chỉ số