Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Ý tại mức giá thấp nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Ý này đang ở mức giá thấp nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, cung cấp thông tin tài chính của các công ty để giúp bạn quyết định những cổ phiếu nào thực sự có thể tăng giá trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BFBOLOGNAFIERE
1.25 EUR0.00%0243.334M EUR−0.02 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
CNFCONAFI
0.237 EUR+0.85%17.028K1.168.681M EUR−0.02 EUR−568.57%0.00%Tài chính
DIT28DESTINATION ITALIA 7% CV 2023-2028
100.00 EUR0.00%0
EAVEMMA VILLAS
2.65 EUR−0.38%15K4.6218.539M EUR0.00%Tài chính
EVAASKOLL EVA
0.236 EUR0.00%31.5K0.856.257M EUR−0.06 EUR+79.44%0.00%Khách hàng Lâu năm
FDAFIDIA
0.288 EUR−9.72%593.109K1.612.211M EUR−0.68 EUR+15.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
GCOMGIGLIO.COM
1.90 EUR−3.06%23.6K3.4124.234M EUR−0.13 EUR0.00%Bán Lẻ
ILLAILLA
0.0010 EUR−28.57%11.966M3.467.267K EUR−745.16 EUR+95.75%0.00%Khách hàng Lâu năm
IMPIMPRENDIROMA
2.30 EUR−3.36%1.8K0.6326.656M EUR1.951.18 EUR1.88%Khách hàng Lâu năm
IVNIVISION TECH
0.900 EUR−6.25%24K1.51Công nghệ Sức khỏe
MONMONRIF
0.0476 EUR−2.86%261.733K4.029.987M EUR−0.00 EUR+95.57%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MQSPAMEGLIOQUESTO
0.350 EUR−10.26%1.035M9.7320.254M EUR−0.19 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PFIPREMIA FINANCE
2.22 EUR+3.74%9.5K1.418.224M EUR30.750.07 EUR7.03%Tài chính
PSQPASQUARELLI AUTO
0.890 EUR−4.09%70.4K8.4223.047M EUR0.00%Bán Lẻ
SMNSIMONE
1.920 EUR+4.35%15K2.9413.8M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TALEATALEA GROUP
6.52 EUR−7.12%11.558K1.2048.061M EUR0.00%Bán Lẻ
XHSXENIA HOTELLERIE SOLUTION
2.66 EUR+0.76%1.5K3.75Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
YKYYAKKYO
1.000 EUR0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ