Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Ý có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Ý sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DOVDOVALUE
28.30%2.120 EUR+2.42%1.442M1.45167.539M EUR−0.24 EUR−215.00%28.30%Tài chính
Mua
AUTMEAUTOSTRADE MERID
25.93%13.50 EUR0.00%20.823K0.3659.063M EUR25.93%Vận chuyển
IFBANCA IFIS
12.40%16.94 EUR+0.77%154.715K1.04905.607M EUR9.45%Tài chính
Mua
MFEAMFE A
11.85%2.1095 EUR+0.02%509.259K0.981.278B EUR81.760.03 EUR11.85%Dịch vụ Khách hàng
Bán
SRSSARAS
10.86%1.7500 EUR+0.11%8.082M0.941.648B EUR4.850.36 EUR−13.16%10.86%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
PRTESPRINET
10.40%5.190 EUR+1.17%173.513K0.76253.736M EUR−0.03 EUR−103.27%10.40%Dịch vụ Phân phối
Mua
BAMIBANCO BPM
10.27%5.454 EUR+1.49%12.552M0.588.244B EUR4.22%Tài chính
Theo dõi
INTINTERMONTE PARTNERS SIM
10.20%2.55 EUR0.00%3.8K0.3382.365M EUR23.920.11 EUR−70.13%10.20%Tài chính
Sức mua mạnh
ISPINTESA SANPAOLO
9.85%3.0045 EUR+2.26%194.356M2.0854.804B EUR7.79%Tài chính
Mua
ZUCZUCCHI
9.77%2.06 EUR+0.98%7.005K2.1352.183M EUR14.030.15 EUR9.77%Khách hàng Lâu năm
NPINOTORIOUS PICTURES
9.58%1.20 EUR−1.64%3.6K0.3526.258M EUR5.640.21 EUR9.58%Dịch vụ Khách hàng
EQUIEQUITA GROUP
9.46%3.70 EUR+0.82%42.088K1.48174.878M EUR14.920.25 EUR−43.99%9.46%Tài chính
Sức mua mạnh
ABTABITARE IN
8.95%4.20 EUR−3.23%131.271K1.62111.783M EUR4.620.91 EUR+2040.71%0.00%Tài chính
Mua
POPRPOLIGRAFICI PRINTING
8.78%0.336 EUR0.00%00.0010.245M EUR4.310.08 EUR+12.39%8.78%Dịch vụ Khách hàng
RCSRCS MEDIAGROUP
8.10%0.741 EUR+0.27%49.199K0.67383.382M EUR6.820.11 EUR−31.83%8.10%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
MITMITTEL
8.09%1.52 EUR−0.65%19.092K1.06123.648M EUR104.110.01 EUR−84.18%8.09%Tài chính
BPSOBCA POP SONDRIO
7.91%7.080 EUR+2.39%2.146M1.583.184B EUR6.961.02 EUR3.95%Tài chính
Theo dõi
BFFBFF BANK
7.88%10.88 EUR+0.83%185.005K0.672.034B EUR7.88%Tài chính
Sức mua mạnh
CAICAIRO COMMUNICATION
7.86%1.782 EUR+0.68%128.269K0.79239.529M EUR6.530.27 EUR−31.66%7.86%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ECNLAQUAFIL
7.38%3.250 EUR+0.93%96.017K1.53166.201M EUR−0.06 EUR−113.64%7.38%Công nghiệp Chế biến
Mua
VIAVIANINI
7.36%0.815 EUR+1.24%5.67K0.2985.876M EUR13.380.06 EUR−69.23%6.73%Khoáng sản phi năng lượng
TKFTAKE OFF
7.23%0.830 EUR−2.92%31.372K0.7512.969M EUR7.23%Bán Lẻ
PFIPREMIA FINANCE
7.16%2.10 EUR−2.78%1.5K0.218.07M EUR29.090.07 EUR7.16%Tài chính
PIAPIAGGIO
7.16%3.142 EUR+1.49%1.072M1.691.122B EUR11.170.28 EUR+26.27%7.16%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CFVCONFINVEST
6.94%1.44 EUR−2.04%2K0.2610.117M EUR87.270.02 EUR+35.25%6.94%Dịch vụ Phân phối
ENELENEL
6.79%5.892 EUR+0.15%20.367M0.9259.86B EUR11.450.51 EUR+118.14%7.04%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EMEMAK
6.74%0.964 EUR+0.94%184.005K1.86157.65M EUR9.780.10 EUR−48.96%6.74%Khách hàng Lâu năm
Mua
MBMEDIOBANCA
6.74%12.610 EUR+0.12%1.979M0.3810.404B EUR9.811.28 EUR6.74%Tài chính
Theo dõi
PROBCA PROFILO
6.73%0.208 EUR+0.48%769.426K0.83136.058M EUR10.300.02 EUR6.73%Tài chính
ENIENI
6.60%14.328 EUR+0.56%7.545M0.6847.897B EUR10.051.43 EUR−63.69%6.35%Năng lượng Mỏ
Mua
SGFSOGEFI
6.46%3.095 EUR−2.37%851.748K0.75365.341M EUR8.640.36 EUR+14.84%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BMPSBANCA MONTE PASCHI SIENA
6.46%3.872 EUR+2.43%29.21M1.314.878B EUR2.381.63 EUR0.00%Tài chính
Mua
BDBBCO DESIO BRIANZA
6.46%4.08 EUR0.00%34.266K0.79548.201M EUR4.83%Tài chính
EDNREDISON R
6.44%1.630 EUR−0.97%364.464K1.387.72B EUR3.19%Công ty dịch vụ công cộng
SRGSNAM
6.36%4.370 EUR+1.13%6.783M0.8714.647B EUR21.460.20 EUR−51.64%6.36%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BGNBANCA GENERALI
6.26%34.36 EUR+0.59%394.15K0.913.963B EUR4.80%Tài chính
Theo dõi
IGITALGAS
6.22%5.100 EUR+1.09%1.666M0.764.135B EUR9.560.53 EUR+7.69%6.22%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ACEACEA
6.18%13.75 EUR+0.07%49.058K0.492.923B EUR12.611.09 EUR−28.05%6.18%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENAVENAV
6.09%3.232 EUR−0.31%568.561K1.381.749B EUR18.280.18 EUR+83.02%6.09%Vận chuyển
Sức mua mạnh
IREIREN
6.05%1.818 EUR−0.22%1.387M0.992.333B EUR8.800.21 EUR+33.03%6.05%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ANIMANIMA HOLDING
6.03%4.146 EUR−0.53%367.891K0.831.32B EUR10.700.39 EUR−6.24%5.31%Tài chính
Mua
PSTPOSTE ITALIANE
6.00%11.285 EUR+4.11%6.772M1.8414.68B EUR7.611.48 EUR+27.93%6.00%Tài chính
Mua
USUNIPOLSAI
5.99%2.670 EUR+0.30%3.753M0.357.554B EUR5.99%Tài chính
Theo dõi
GFGENERALFINANCE
5.84%10.10 EUR−0.98%7.981K0.92127.614M EUR4.26%Tài chính
Sức mua mạnh
RWAYRAI WAY
5.67%4.845 EUR+0.94%426.803K1.681.3B EUR14.900.33 EUR+26.70%5.67%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ASCASCOPIAVE
5.63%2.310 EUR+0.43%187.921K1.26500.6M EUR24.950.09 EUR−51.19%5.63%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ARBSARTERRA BIOSCIENCE
5.56%1.80 EUR−1.64%3.75K0.4011.985M EUR5.56%Công nghệ Sức khỏe
STLAMSTELLANTIS
5.48%24.435 EUR+1.24%7.632M0.8373.869B EUR4.125.92 EUR+32.16%5.48%Khách hàng Lâu năm
Mua
BSTBANCA SISTEMA
5.46%1.190 EUR0.00%160.717K1.2495.701M EUR5.46%Tài chính
Mua
BMEDBANCA MEDIOLANUM
5.44%9.934 EUR−0.20%1.194M1.157.336B EUR5.44%Tài chính
Sức mua mạnh
A2AA2A
5.41%1.6700 EUR−0.60%13.197M1.235.232B EUR14.330.12 EUR−36.09%5.41%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
LFGLEONE FILM GROUP
5.39%1.67 EUR−1.76%3000.0323.664M EUR5.39%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
UNIRUNIEURO
5.38%9.110 EUR+0.33%45.129K0.77188.564M EUR5.38%Bán Lẻ
Mua
FBKFINECOBANK
5.37%12.845 EUR+0.51%2.099M1.007.842B EUR3.81%Tài chính
Mua
COREALLCORE
5.29%1.890 EUR−0.53%4.38K0.2328.265M EUR15.240.12 EUR−97.78%5.29%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GGENERALI ASS
5.28%21.95 EUR+0.14%2.285M0.6534.088B EUR9.092.42 EUR+53.68%5.28%Tài chính
Theo dõi
DALDATALOGIC
5.22%5.745 EUR−0.78%81.344K1.26325.313M EUR13.320.43 EUR+3.65%5.22%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
MNMONDADORI EDIT
5.15%2.135 EUR−0.23%389.972K1.48555.972M EUR9.270.23 EUR+13.34%5.15%Dịch vụ Khách hàng
Mua
FNMFNM
5.13%0.448 EUR+1.13%242.12K1.29194.836M EUR2.300.19 EUR+48.97%5.13%Vận chuyển
Mua
CECREDEM
5.08%8.86 EUR+0.23%158.89K1.003.01B EUR3.72%Tài chính
Mua
GEGEFRAN
5.00%8.00 EUR0.00%6.841K0.97114.982M EUR9.950.80 EUR+4.05%5.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
UNIUNIPOL
4.96%7.458 EUR+0.35%2.446M0.365.346B EUR4.96%Tài chính
Mua
AZMAZIMUT
4.90%26.53 EUR+0.04%426.343K0.833.704B EUR8.333.18 EUR−24.05%4.90%Tài chính
Mua
PQPIQUADRO
4.80%2.17 EUR−0.46%4.196K0.69105.908M EUR9.750.22 EUR4.80%Khách hàng Lâu năm
GBUSGIBUS
4.78%10.45 EUR−3.69%1.867K1.0652.336M EUR4.78%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DDIRECTA SIM
4.68%3.42 EUR+0.59%1.5K0.1659.38M EUR10.400.33 EUR4.68%Tài chính
Sức mua mạnh
FUMFRANCHI UMBERTO MARMI
4.53%6.40 EUR+1.59%9000.25211.024M EUR4.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ICFINDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
4.52%4.42 EUR+0.91%2.945K0.6230.943M EUR4.52%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ZVZIGNAGO VETRO
4.52%13.28 EUR+1.53%50.03K0.841.182B EUR8.591.55 EUR+126.36%4.52%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NDTNEODECORTECH
4.50%3.11 EUR+0.65%2.08K0.3243.91M EUR11.230.28 EUR−42.58%4.50%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TRNTERNA
4.45%7.262 EUR+0.25%3.306M0.8414.585B EUR16.740.43 EUR+9.96%4.45%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GPIGPI
4.40%11.36 EUR−1.05%46.216K0.70327.211M EUR31.610.36 EUR4.40%Dịch vụ Thương mại
Mua
SHESHEDIR PHARMA GROUP
4.37%4.00 EUR0.00%00.0045.72M EUR7.470.54 EUR+77.93%4.37%Công nghệ Sức khỏe
CFLCOFLE
4.31%7.65 EUR0.00%00.0047.093M EUR3.27%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AC5ACINQUE
4.17%2.04 EUR+0.99%3.411K0.42402.581M EUR4.17%Công ty dịch vụ công cộng
BANBASICNET
4.13%4.360 EUR+4.68%15.509K0.66196.802M EUR4.13%Dịch vụ Thương mại
RATRATTI
4.12%2.43 EUR−3.57%5.434K1.4066.461M EUR23.120.11 EUR4.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ENVENERVIT
4.11%3.16 EUR0.00%4.337K2.2556.248M EUR12.290.26 EUR+63.41%4.11%Công nghệ Sức khỏe
EDACEDILIZIACROBATICA
3.95%12.65 EUR+0.40%4.542K0.71105.213M EUR12.641.00 EUR+140.97%3.95%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ERGERG
3.93%25.46 EUR+1.03%366.778K0.973.807B EUR72.310.35 EUR−58.95%3.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VLSVALSOIA
3.92%9.70 EUR+1.04%3.541K0.90104.469M EUR13.600.71 EUR−1.44%3.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ILTYILLIMITY BANK
3.89%4.630 EUR+0.65%326.771K1.08388.077M EUR3.89%Tài chính
Mua
HERHERA
3.88%3.222 EUR+0.81%2.594M1.334.713B EUR10.340.31 EUR+248.55%3.88%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PIRCPIRELLI & C
3.87%5.630 EUR+3.30%3.4M2.285.63B EUR11.920.47 EUR+13.23%3.87%Khách hàng Lâu năm
Mua
TIMECOMPAGNIA DEI CARAIBI
3.85%1.690 EUR+4.32%5.694K0.7824.468M EUR3.85%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
VIMVIMI FASTENERS
3.79%1.40 EUR−2.10%20.5K0.6218.879M EUR3.79%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MARPMARZOCCHI POMPE
3.75%4.00 EUR+0.50%1K0.5626.155M EUR3.75%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SACSACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI
3.68%1.115 EUR+0.90%1.5K0.219.868M EUR3.68%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CALTCALTAGIRONE
3.58%4.19 EUR−0.48%2.367K0.23503.303M EUR4.021.04 EUR+50.96%3.58%Khoáng sản phi năng lượng
BOBORGOSESIA
3.55%0.676 EUR+0.90%1.422K0.0327.175M EUR4.760.14 EUR3.55%Tài chính
INDBINDEL B
3.48%23.0 EUR0.00%1.17K1.56131.338M EUR8.672.65 EUR−23.19%3.48%Sản xuất Chế tạo
Mua
ELCELICA
3.47%2.020 EUR0.00%51.175K0.77127.912M EUR12.830.16 EUR−17.76%3.47%Khách hàng Lâu năm
Mua
BECB&C SPEAKERS
3.41%17.60 EUR0.00%1.139K0.35191.684M EUR11.961.47 EUR+70.97%3.41%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CMBCEMBRE
3.41%41.1 EUR+0.49%8.666K0.80688.094M EUR3.41%Công nghệ Điện tử
Mua
TENTENARIS
3.36%16.475 EUR+0.33%3.148M0.7319.449B EUR3.02%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MARRMARR
3.35%11.34 EUR+0.18%111.881K1.36754.395M EUR17.650.64 EUR+35.69%3.35%Dịch vụ Phân phối
Mua
INWINWIT
3.31%10.475 EUR+2.34%1.374M1.6710.057B EUR30.860.34 EUR+25.89%3.31%Truyền thông
Mua
IRCIRCE
3.23%1.860 EUR0.00%00.0049.37M EUR4.580.41 EUR+96.52%3.23%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BPEBPER BANCA
3.20%3.755 EUR+1.32%17.041M1.035.315B EUR3.20%Tài chính
Mua
UCGUNICREDIT
3.19%30.995 EUR+0.27%9.151M0.9951.925B EUR3.19%Tài chính
Sức mua mạnh