SALIK COMPANY P.J.SALIK COMPANY P.J.SALIK COMPANY P.J.

SALIK COMPANY P.J.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

4.340.00 0.00%
Các chuyên gia 10 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho SALIK có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 10 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho SALIK trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Trong quý tới, doanh thu SALIK COMPANY P.J. dự kiến sẽ đạt ‪555.08 M‬ AED. Hãy xem doanh thu và thu nhập của SALIK COMPANY P.J. để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của SALIK4.34 AED với giá ước tính tối đa là 7.00 AED và giá ước tính tối thiểu là 3.50 AED. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem SALIK COMPANY P.J. biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức SALIKtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 10 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu SALIK trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.