CAIRO POULTRYCAIRO POULTRYCAIRO POULTRY

CAIRO POULTRY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

POUL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CAIRO POULTRY

Doanh thu của CAIRO POULTRY trong năm ngoái lên tới 11.78 B EGP, phần lớn trong số đó — 8.65 B EGP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Poultry, năm trước mang lại 4.63 B EGP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ai Cập — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CAIRO POULTRY 11.78 B EGP, và năm trước đó — 6.47 B EGP.

Theo nguồn
Theo quốc gia