Các công ty của Các công ty Ai Cập hoạt động trong một ngành: hàng nông sản/chế biến

Danh sách sau có Các công ty Ai Cập hoạt động trong cùng ngành, hàng nông sản/chế biến. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ARAB COTTON GINNING, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SUGRDELTA SUGAR
7.679 B EGP57.000 EGP+5.56%312.193 K1.776.269.10 EGP+86.94%4.72%Công nghiệp Chế biến
POULCAIRO POULTRY
3.061 B EGP6.700 EGP+4.85%1.159 M1.494.631.45 EGP+134.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
WCDFMIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS
2.069 B EGP275.860 EGP+0.31%890.447.25%Công nghiệp Chế biến
IFAPINTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS
1.85 B EGP11.930 EGP+3.20%584.103 K1.725.00%Công nghiệp Chế biến
ACGCARAB COTTON GINNING
1.454 B EGP5.800 EGP+5.65%1.654 M3.584.55%Công nghiệp Chế biến
UEFMUPPER EGYPT FLOUR MILLS
1.239 B EGP171.150 EGP−3.31%50.017.91%Công nghiệp Chế biến
CEFMMIDDLE EGYPT FLOUR MILLS
821.54 M EGP52.900 EGP+2.84%6571.438.06%Công nghiệp Chế biến
ISMAISMAILIA MISR POULTRY
598.444 M EGP6.880 EGP+3.30%362.406 K1.900.00%Công nghiệp Chế biến
MPCOMANSOURAH POULTRY
518.892 M EGP1.097 EGP+3.00%1.528 M0.814.980.22 EGP0.00%Công nghiệp Chế biến
MILSNORTH CAIRO MILLS
398.147 M EGP35.970 EGP+1.32%2.335 K0.834.70%Công nghiệp Chế biến
ZEOTEXTRACTED OILS
368.4 M EGP1.912 EGP+1.16%418.488 K2.754.89%Công nghiệp Chế biến
SNFCSHARKIA NATIONAL FOOD
365.557 M EGP2.250 EGP+1.35%659.377 K0.290.00%Công nghiệp Chế biến
MOSCMISR OILS & SOAP
300.6 M EGP49.100 EGP+3.35%900.100.00%Công nghiệp Chế biến
AIFIATLAS FOR INVESTMENT AND FOOD INDUSTRIES
273.54 M EGP0.420 EGP0.00%8.178 M1.450.00%Công nghiệp Chế biến
SCFMSOUTH CAIRO & GIZA MILLS & BAKERIES
247.92 M EGP34.200 EGP−0.29%2.702 K2.730.00%Công nghiệp Chế biến
EPCOEGYPT FOR POULTRY
127.71 M EGP3.090 EGP+1.98%136.307 K1.030.00%Công nghiệp Chế biến
ELNAEL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS
113.813 M EGP14.590 EGP+1.32%15.692 K0.790.00%Công nghiệp Chế biến