Các công ty Ai Cập tham gia một lĩnh vực: Process Industries

Những Các công ty Ai Cập sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Process Industries. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ABUKABOU KIR FERTILIZERS
67.000 EGP+1.06%1.89M1.0683.662B EGP7.309.18 EGP+31.55%10.56%
Theo dõi
ACGCARAB COTTON GINNING
7.390 EGP−3.02%636.586K0.702.018B EGP3.28%
AIFIATLAS FOR INVESTMENT AND FOOD INDUSTRIES
0.491 EGP+0.20%8.332M0.32319.13M EGP0.00%
APSWARAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.
5.250 EGP+1.35%21.064K0.24503.097M EGP−0.15 EGP+23.64%0.00%
BIDIEL BADR INVESTMENT AND DEVELOPMENT BID
1.435 EGP+1.41%29.119K0.9934.448M EGP0.00%
CEFMMIDDLE EGYPT FLOUR MILLS
53.760 EGP−0.44%3.535K0.91821.54M EGP8.06%
DTPPDELTA FOR PRINTING & PACKAGING
36.000 EGP−2.41%1.98K1.17212.744M EGP2.63%
EFICEGYPTIAN FINANCIAL & INDUSTRIAL
77.990 EGP+3.85%27.079K0.275.516B EGP6.60%
EGCHEGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA)
11.980 EGP−0.17%1.081M0.6214.239B EGP12.350.97 EGP+76.65%0.00%
Theo dõi
ELNAEL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS
15.200 EGP+2.01%16.778K0.71123.33M EGP0.00%
EPCOEGYPT FOR POULTRY
4.650 EGP−5.68%707.55K0.45209.87M EGP0.00%
EPPKEL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING
7.620 EGP−4.99%110.0066.726M EGP0.00%
FERCFERCHEM MISR CO. FOR FERTILLIZERS & CHEMICALS
6.310 EGP0.00%00.00121.797M EGP2.262.79 EGP+113.42%21.61%
GTWLGOLDEN TEXTILES & CLOTHES WOOL
23.610 EGP−5.56%3.114K0.14396.792M EGP0.00%
ICFCINTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS
33.500 EGP+1.82%36.577K1.32737.775M EGP5.945.64 EGP+221.83%0.00%
IFAPINTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS
16.000 EGP0.00%449.231K0.452.56B EGP3.61%
ISMAISMAILIA MISR POULTRY
11.160 EGP−2.11%513.85K0.411.024B EGP−1.83 EGP−1795.43%0.00%
KZPCKAFR EL ZAYAT PESTICIDES
8.880 EGP−1.11%207.205K0.281.588B EGP7.09%
MEGMMIDDLE EAST GLASS MANUFACTURING
12.540 EGP0.00%00.00790.365M EGP2.734.59 EGP+29.48%0.00%
MEPAMEDICAL PACKAGING COMPANY
2.049 EGP+0.89%1.612M0.521.33B EGP0.00%
MFPCMISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY - MOPCO
63.050 EGP+3.26%1.831M1.13126.955B EGP2.71%
Bán Mạnh
MICHMISR CHEMICAL INDUSTRIES
46.970 EGP+5.60%214.398K1.183.253B EGP6.74%
Theo dõi
MILSNORTH CAIRO MILLS
42.700 EGP−2.53%10.226K0.39468.767M EGP3.99%
MOSCMISR OILS & SOAP
55.100 EGP+1.66%6400.12366.66M EGP0.00%
MPCOMANSOURAH POULTRY
1.116 EGP−2.19%4.998M0.30555.92M EGP38.890.03 EGP0.00%
NEDANORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION
2.230 EGP−1.33%1.668M0.61143.502M EGP0.00%
POULCAIRO POULTRY
10.360 EGP−0.86%677.362K0.325.006B EGP6.511.59 EGP+568.23%0.00%
Sức mua mạnh
RAKTRAKTA PAPER MANUFACTURING
16.480 EGP−0.18%16.574K0.17495.3M EGP−13.00 EGP−218.34%0.00%
RKAZREKAZ FINANCIAL HOLDING
3.140 EGP−1.26%61.225K3.3763.8M EGP0.00%
SCFMSOUTH CAIRO & GIZA MILLS & BAKERIES
38.900 EGP+0.99%6.135K1.26238.86M EGP0.00%
SKPCSIDI KERIR PETROCHEMICALS - SIDPEC
30.150 EGP+2.73%2.23M0.7322.189B EGP3.07%
Theo dõi
SNFCSHARKIA NATIONAL FOOD
1.390 EGP+0.43%4.067M1.27226.875M EGP0.00%
SPINALEXANDRIA SPINNING & WEAVING (SPINALEX)
5.000 EGP−5.84%63.506K0.541.728B EGP0.93%
SUGRDELTA SUGAR
62.250 EGP+5.51%1.018M1.388.39B EGP4.32%
Theo dõi
UEFMUPPER EGYPT FLOUR MILLS
180.670 EGP+0.93%1870.231.251B EGP7.83%
UNIPUNIVERSAL FOR PAPER AND PACKAGING MATERIALS (UNIPACK
0.571 EGP−1.72%5.169M0.49447.37M EGP0.00%
WCDFMIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS
276.100 EGP+0.40%3730.891.732B EGP8.66%
ZEOTEXTRACTED OILS
2.940 EGP−2.00%413.755K0.31600M EGP3.00%