Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

39
Cổ phiếu
70.640B
Giá trị vốn hóa thị trường
927.847K
Khối lượng
+0.80%
Thay đổi
+9.94%
Hiệu suất Tháng
+67.89%
Hiệu suất Năm
+20.26%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
ABUK ABOU KIR FERTILIZERS
19.580.56%0.11Bán101.336K24.569B9.761.99Hóa chất: Nông nghiệp
ACGC ARAB COTTON GINNING
1.821.05%0.02Bán3.389M476.933MHàng Nông sản/Chế biến
AFMC ALEXANDRIA FLOUR MILLS
17.907.51%1.25Sức mua mạnh149.068K547.648MHàng Nông sản/Chế biến
AIFI ATLAS FOR INVESTMENT AND FOOD INDUSTRIES
0.320.96%0.00Bán11.079M204.504MHàng Nông sản/Chế biến
AIVC AL ARAFA FOR INVESTMENT AND CONSULTANCIES
0.110.00%0.00Bán18.389K810.980M-0.54Dệt May
APSW ARAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.
3.111.30%0.04Bán60.489K287.618M-0.16Dệt May
CEFM MIDDLE EGYPT FLOUR MILLS
32.043.32%1.03Sức mua mạnh18.669K456.558MHàng Nông sản/Chế biến
DTPP DELTA FOR PRINTING & PACKAGING
38.234.14%1.52Mua38.336K205.576MBao bì/Đóng gói
EBDP AL BADER PLASTIC
1.79-0.78%-0.01Mua958.181K27.571MBao bì/Đóng gói
EDFM EAST DELTA FLOUR MILLS
96.820.00%0.00Mua981580.920MHàng Nông sản/Chế biến
EFIC EGYPTIAN FINANCIAL & INDUSTRIAL
14.60-0.61%-0.09Mua230.398K1.069BHóa chất: Đặc biệt
EGCH EGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA)
4.533.19%0.14Mua5.518M3.920BHóa chất: Nông nghiệp
ELNA EL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS
32.94-0.63%-0.21Sức bán mạnh12.709K260.739MHàng Nông sản/Chế biến
EPCO EGYPT FOR POULTRY
4.60-1.50%-0.07Mua372.386K198.802MHàng Nông sản/Chế biến
EPPK EL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING
11.631.22%0.14Mua58.001K95.597MBao bì/Đóng gói
FERC FERCHEM MISR CO. FOR FERTILLIZERS & CHEMICALS
6.310.00%0.00Mua25107.230M5.541.14Hóa chất: Nông nghiệp
GTWL GOLDEN TEXTILES & CLOTHES WOOL
9.059.96%0.82Sức mua mạnh55.154K117.552MDệt May
ICFC INTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS
5.051.00%0.05Mua232.055K112.500MHóa chất: Nông nghiệp
IFAP INTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS
4.51-1.74%-0.08Mua2.131M385.725MHàng Nông sản/Chế biến
INFI ISMAILIA NATIONAL FOOD INDUSTRIES
36.123.17%1.11Mua43.858K402.615MHàng Nông sản/Chế biến
ISMA ISMAILIA MISR POULTRY
6.05-0.49%-0.03Mua1.283M546.327M-0.30Hàng Nông sản/Chế biến
KZPC KAFR EL ZAYAT PESTICIDES
34.281.15%0.39Mua39.552K406.831MHóa chất: Nông nghiệp
MEPA MEDICAL PACKAGING COMPANY
0.561.62%0.01Mua8.014M191.130MBao bì/Đóng gói
MFPC MISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY - MOPCO
78.150.71%0.55Sức mua mạnh38.649K17.779B6.4711.99Hóa chất: Nông nghiệp
MICH MISR CHEMICAL INDUSTRIES
12.07-0.49%-0.06Mua100.726K887.006M6.731.80Hóa chất: Đặc biệt
MPCO MANSOURAH POULTRY
39.280.46%0.18Mua991.449K793.766M89.030.44Hàng Nông sản/Chế biến
NEDA NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION
3.80-1.04%-0.04Bán872.669K243.827MHóa chất: Nông nghiệp
PACH PAINT & CHEMICALS INDUSTRIES (PACHIN)
26.421.07%0.28Mua161.013K627.360MĐặc sản Công nghiệp
POUL CAIRO POULTRY
3.82-4.74%-0.19Mua10.762M1.921BHàng Nông sản/Chế biến
PSAD PORT SAIED FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
6.373.75%0.23Sức mua mạnh25.000K24.560MHóa chất: Nông nghiệp
RAKT RAKTA PAPER MANUFACTURING
11.75-1.26%-0.15Mua144.317K357.000M-3.84Bột giấy
SCFM SOUTH CAIRO & GIZA MILLS & BAKERIES
17.860.00%0.00Mua3.990K107.160M-7.09Hàng Nông sản/Chế biến
SKPC SIDI KERIR PETROCHEMICALS
12.600.16%0.02Mua607.764K6.604BHóa chất: Đặc biệt
SNFC SHARKIA NATIONAL FOOD
1.36-0.66%-0.01Mua3.355M223.761M-0.04Hàng Nông sản/Chế biến
SPIN ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING (SPINALEX)
1.672.83%0.05Bán2.199M521.041MDệt May
SUGR DELTA SUGAR
16.736.22%0.98Mua1.937M2.240BHàng Nông sản/Chế biến
UEFM UPPER EGYPT FLOUR MILLS
93.123.05%2.76Sức mua mạnh1.137K632.520MHàng Nông sản/Chế biến
UNIP UNIVERSAL FOR PAPER AND PACKAGING MATERIALS (UNIPACK
1.26-0.32%-0.00Mua1.112M971.740MBao bì/Đóng gói
WCDF MIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS
96.680.00%0.00Mua111725.100MHàng Nông sản/Chế biến
Tải thêm