Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

40
Cổ phiếu
125.692B
Giá trị vốn hóa thị trường
868.884K
Khối lượng
−1.35%
Thay đổi
+4.29%
Hiệu suất Tháng
+83.88%
Hiệu suất Năm
+7.77%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABUKABOU KIR FERTILIZERS
41.900EGP−1.04%−0.440EGP
Theo dõi
1.152M48.287M52.873BEGP7.056.00EGP
ACGCARAB COTTON GINNING
3.010EGP−3.22%−0.100EGP
Bán
1.031M3.103M797.096MEGP
AIFIATLAS FOR INVESTMENT AND FOOD INDUSTRIES
0.231EGP−3.35%−0.008EGP
Bán Mạnh
2.693M622.179K151.749MEGP
APSWARAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.
3.440EGP−1.43%−0.050EGP
Bán
120.737K415.335K321.345MEGP−0.17EGP
BIDIEL BADR INVESTMENT AND DEVELOPMENT BID
0.665EGP−4.86%−0.034EGP
Bán Mạnh
116.296K77.337K16.57MEGP42.360.02EGP
CEFMMIDDLE EGYPT FLOUR MILLS
38.220EGP−5.63%−2.280EGP
Bán
53720.524K603.64MEGP
DTPPDELTA FOR PRINTING & PACKAGING
18.650EGP−6.56%−1.310EGP
Mua
63.835K1.191M105.168MEGP
EFICEGYPTIAN FINANCIAL & INDUSTRIAL
42.300EGP0.64%0.270EGP
Mua
37.097K1.569M3.078BEGP4.549.26EGP
EGCHEGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA)
6.730EGP−2.32%−0.160EGP
Theo dõi
1.227M8.256M7.986BEGP8.170.84EGP
ELNAEL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS
20.320EGP0.00%0.000EGP
Bán
80016.256K168.163MEGP
EPCOEGYPT FOR POULTRY
2.910EGP−3.96%−0.120EGP
Bán Mạnh
352.819K1.027M126.007MEGP
EPPKEL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING
7.170EGP0.00%0.000EGP
Mua
23.59K169.14K56.826MEGP
GTWLGOLDEN TEXTILES & CLOTHES WOOL
7.000EGP2.19%0.150EGP
Sức mua mạnh
6254.375K99.984MEGP
ICFCINTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS
7.410EGP−4.39%−0.340EGP
Bán
5053.742K179.325MEGP4.421.75EGP
IFAPINTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS
7.650EGP−0.65%−0.050EGP
Mua
96.564K738.715K620.186MEGP
ISMAISMAILIA MISR POULTRY
6.200EGP−4.17%−0.270EGP
Bán
657.095K4.074M557.11MEGP−0.23EGP
KZPCKAFR EL ZAYAT PESTICIDES
6.890EGP−1.57%−0.110EGP
Theo dõi
230.032K1.585M827.108MEGP8.970.78EGP
MEPAMEDICAL PACKAGING COMPANY
0.351EGP−4.36%−0.016EGP
Bán
432.233K151.714K244.315MEGP
MFPCMISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY - MOPCO
149.900EGP−0.73%−1.100EGP
Theo dõi
86.609K12.983M34.338BEGP5.4527.71EGP
MICHMISR CHEMICAL INDUSTRIES
21.440EGP−0.56%−0.120EGP
Mua
29.979K642.75K1.571BEGP
MILSNORTH CAIRO MILLS
26.680EGP0.91%0.240EGP
Mua
10.271K274.03K285.476MEGP
MOSCMISR OILS & SOAP
26.650EGP0.00%0.000EGP
Mua
1.015K27.05K160.32MEGP
MPCOMANSOURAH POULTRY
0.861EGP−3.26%−0.029EGP
Bán Mạnh
2.846M2.45M419.498MEGP−0.01EGP
NEDANORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION
1.595EGP−1.05%−0.017EGP
Bán
1.332M2.124M101.277MEGP
PACHPAINT & CHEMICALS INDUSTRIES (PACHIN)
29.920EGP−0.27%−0.080EGP
Sức mua mạnh
82.326K2.463M718.08MEGP
POULCAIRO POULTRY
3.050EGP−1.93%−0.060EGP
Bán
540.413K1.648M1.461BEGP
RAKTRAKTA PAPER MANUFACTURING
14.510EGP5.76%0.790EGP
Sức mua mạnh
379.165K5.502M435.3MEGP
RKAZREKAZ FINANCIAL HOLDING
2.850EGP−6.56%−0.200EGP
Bán
15.93K45.401K61MEGP103.390.03EGP
SCFMSOUTH CAIRO & GIZA MILLS & BAKERIES
19.050EGP−0.10%−0.020EGP
Bán
119122.46MEGP
SKPCSIDI KERIR PETROCHEMICALS - SIDPEC
14.570EGP−3.96%−0.600EGP
Theo dõi
3.229M47.047M9.179BEGP16.060.94EGP
SNFCSHARKIA NATIONAL FOOD
0.688EGP−3.23%−0.023EGP
Bán Mạnh
839.515K577.586K113.11MEGP51.150.01EGP
SPINALEXANDRIA SPINNING & WEAVING (SPINALEX)
2.300EGP−4.17%−0.100EGP
Theo dõi
750.547K1.726M731.061MEGP
SUGRDELTA SUGAR
23.250EGP−3.13%−0.750EGP
Bán
83.826K1.949M3.295BEGP12.911.86EGP
UEFMUPPER EGYPT FLOUR MILLS
119.260EGP−3.09%−3.800EGP
Bán
374.413K867.86MEGP
UNIPUNIVERSAL FOR PAPER AND PACKAGING MATERIALS (UNIPACK
0.438EGP−3.31%−0.015EGP
Bán Mạnh
1.113M487.512K337.26MEGP
WCDFMIDDLE & WEST DELTA FLOUR MILLS
154.000EGP−1.84%−2.880EGP
Theo dõi
1.179K181.566K1.2BEGP
ZEOTEXTRACTED OILS
1.750EGP−2.78%−0.050EGP
Bán
55.166K96.541K372MEGP