DAX FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng DAX FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
FDAXZ2023DAX FUTURES (DEC 2023)
2023-12-1516230+1.29%2061624516023
Sức mua mạnh
FDAXH2024DAX FUTURES (MAR 2024)
2024-03-1516400+1.28%2071640516205
Sức mua mạnh
FDAXM2024DAX FUTURES (JUN 2024)
2024-06-2116262−1.02%−1671626216262
Mua
FDAXU2024DAX FUTURES (SEP 2024)
2024-09-2016576+0.03%51657616576
Mua
FDAXZ2024DAX FUTURES (DEC 2024)
2024-12-2016708+0.01%11670816708
Mua
FDAXH2025DAX FUTURES (MAR 2025)
2025-03-2116828+0.01%11682816828
Mua
FDAXM2025DAX FUTURES (JUN 2025)
2025-06-2017004+0.01%21700417004
Mua
FDAXU2025DAX FUTURES (SEP 2025)
2025-09-1917117+0.01%21711717117
Mua
FDAXZ2025DAX FUTURES (DEC 2025)
2025-12-1917227+0.01%21722717227
Mua
FDAXH2026DAX FUTURES (MAR 2026)
2026-03-2017342+0.02%31734217342
Mua
FDAXM2026DAX FUTURES (JUN 2026)
2026-06-1917514+0.02%31751417514
Mua
FDAXU2026DAX FUTURES (SEP 2026)
2026-09-1817614+0.02%31761417614
Mua