AGEASAGEASAGEAS

AGEAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGS nguyên tắc cơ bản

AGEAS tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.23 EUR, hãy mua trước 5 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.42%