AGEASAGEASAGEAS

AGEAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGS nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính AGEAS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của AGS trong nửa năm trước là 5.81 B EUR, cao hơn 6.75% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 422.00 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY