BILENDIBILENDIBILENDI

BILENDI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALBLD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BILENDI

Doanh thu của BILENDI trong năm ngoái lên tới 62.70 M EUR, phần lớn trong số đó — 61.48 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Loyalty Programs, năm trước mang lại 44.08 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của International — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BILENDI 46.28 M EUR, và năm trước đó — 33.94 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia