CAPELLI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALCAP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CAPELLI

Doanh thu của CAPELLI trong năm ngoái lên tới 201.70 M EUR, phần lớn trong số đó — 201.64 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Real Estate Development, năm trước mang lại 290.32 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Pháp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CAPELLI 145.35 M EUR, và năm trước đó — 215.07 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia