ENENSYSENENSYSENENSYS

ENENSYS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALNN6 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ENENSYS

Tổng tài sản của ALNN6 trong H2 23 là 16.66 M EUR, tăng 1.61% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 3.19% trong H2 23 tới 15.98 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY