AZERION GROUP N.V.AZERION GROUP N.V.AZERION GROUP N.V.

AZERION GROUP N.V.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho AZRN trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS AZRN trong quý vừa qua là −0.08 EUR mặc dù ước tính là −0.03 EUR. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 0.04 EUR. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của AZERION GROUP N.V. để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu AZERION GROUP N.V. dự kiến sẽ đạt ‪129.90 M‬ EUR. Hãy xem doanh thu và thu nhập của AZERION GROUP N.V. để đưa ra quyết định sáng suốt.