Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
1.249B
Giá trị vốn hóa thị trường
62.370K
Khối lượng
−0.20%
Thay đổi
−9.86%
Hiệu suất Tháng
−20.54%
Hiệu suất Năm
−17.07%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AZRNAZERION GROUP N.V.
1.910 EUR2.69%0.050 EUR
Bán
131.215K250.621K337.705M EUR−1.11 EUR
BHNDGP BULLHOUND ACQUISITION SHARES
10.22 EUR0.20%0.02 EUR
Mua
110200.022M EUR
CABKACABKA N.V.
7.08 EUR−3.80%−0.28 EUR
Mua
1.632K11.555K
CTCA1CLIMATE TRANSITION CAPITAL ACQUISITION I B.V. ORDINARY SHARES
9.70 EUR−0.51%−0.05 EUR
Bán Mạnh
52504
ESGESG CORE INVESTMENTS
9.92 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
1601.587K248M EUR−0.45 EUR0
NAINEW AMSTERDAM INVEST N.V. ORDINARY SHARES
9.50 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
2.7K25.65K35.96M EUR
PACEPEGASUS EUROPE ORDINARY SHARES
10.00 EUR1.52%0.15 EUR
Sức mua mạnh
67670208.735M EUR3
PACEUPEGASUS EUROPE UNITS
10.00 EUR2.04%0.20 EUR
Mua
69690208.735M EUR3
VAMVAM INVESTMENTS SHARES
9.75 EUR−0.51%−0.05 EUR
Bán
50K487.5K