Tài chính (Khu vực)

33
Cổ phiếu
136.857B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.868M
Khối lượng
+2.84%
Thay đổi
−10.54%
Hiệu suất Tháng
+3.06%
Hiệu suất Năm
+0.40%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABNABN AMRO BANK N.V.
Chứng chỉ lưu ký
14.895 EUR3.87%0.555 EUR
Bán
4.148M61.788M12.87B EUR6.942.07 EUR20.038K
AGNAEGON
4.142 EUR3.58%0.143 EUR
Bán
11.825M48.979M8.067B EUR−0.38 EUR19.087K
ALLFGALLFUNDS GROUP PLC
6.180 EUR1.98%0.120 EUR
Bán
507.244K3.135M3.814B EUR51.360.12 EUR861
ASRNLASR NEDERLAND
38.28 EUR2.65%0.99 EUR
Bán
874.882K33.49M5.503B EUR5.35 EUR
AZRNAZERION GROUP N.V.
1.980 EUR6.45%0.120 EUR
Bán
209.163K414.143K337.705M EUR−1.11 EUR
BACEBRIGADE-M3 EUROPEAN ACQUISITION ORDINARY SHARES
10.00 USD1.01%0.10 USD
Sức mua mạnh
3543.54K107.375M EUR
BHNDGP BULLHOUND ACQUISITION SHARES
10.22 EUR0.20%0.02 EUR
Mua
110200.022M EUR
CABKACABKA N.V.
7.08 EUR−3.80%−0.28 EUR
Mua
1.632K11.555K
CTCA1CLIMATE TRANSITION CAPITAL ACQUISITION I B.V. ORDINARY SHARES
9.70 EUR−0.51%−0.05 EUR
Bán Mạnh
52504
CTPNVCTP NV
12.28 EUR0.82%0.10 EUR
Bán
108.259K1.329M5.409B EUR3.873.15 EUR520
DCACSDISRUPTIVE CAPITAL SHARES
7.40 GBP−8.64%−0.70 GBP
Bán Mạnh
1431.058K26.476M EUR
ECMPAEUROCOMMERCIAL PROPERTIES
REIT
22.78 EUR0.44%0.10 EUR
Bán
31.944K727.684K1.198B EUR4.265.42 EUR
ECTEUROCASTLE INVESTM
Quỹ ETF
7.55 EUR0.67%0.05 EUR
Theo dõi
251897.467M EUR−0.62 EUR
ENTPAENERGY TRANSITION PARTNERS B.V. ORDINARY SHARES
9.85 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
58K571.3K215.469M EUR
ESGESG CORE INVESTMENTS
9.94 EUR0.20%0.02 EUR
Sức mua mạnh
6.88K68.387K248M EUR−0.45 EUR0
EXOEXOR
75.18 EUR1.29%0.96 EUR
Bán
161.299K12.126M17.145B EUR10
FLOWFLOW TRADERS
25.32 EUR0.72%0.18 EUR
Sức mua mạnh
172.528K4.368M1.099B EUR9.112.93 EUR660
HALHAL TRUST
124.2 EUR1.14%1.4 EUR
Mua
4.55K565.11K10.874B EUR3.1039.59 EUR
HEGAHEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH ORDINARY SHARES
9.80 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
50K490K432.526M EUR−6.22 EUR
INGAING GROEP N.V.
11.160 EUR5.96%0.628 EUR
Bán
28.377M316.687M38.809B EUR0.99 EUR60.778K
MOREMOREFIELD GROUP N.V.
0.292 EUR−2.34%−0.007 EUR
Bán Mạnh
16.519K4.824K5.98M EUR11.820.03 EUR
NAINEW AMSTERDAM INVEST N.V. ORDINARY SHARES
9.50 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
2.7K25.65K35.96M EUR
NNNN GROUP
34.42 EUR2.29%0.77 EUR
Bán
1.492M51.369M9.71B EUR24.511.38 EUR
NRPNEPI ROCKCASTLE N.V.
5.60 EUR−8.20%−0.50 EUR
Bán
1K5.6K3.212B EUR9.640.68 EUR
NSINSI N.V.
REIT
22.30 EUR−0.45%−0.10 EUR
Bán
20.34K453.582K449.215M EUR−1.54 EUR65
PACEPEGASUS EUROPE ORDINARY SHARES
10.00 EUR1.52%0.15 EUR
Sức mua mạnh
67670208.735M EUR3
PACEUPEGASUS EUROPE UNITS
10.00 EUR2.04%0.20 EUR
Mua
69690208.735M EUR3
REINAREINET INVESTMENTS
17.3 EUR−3.35%−0.6 EUR
Bán
2083.598K3.224B EUR
URWUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
REIT
53.49 EUR0.92%0.49 EUR
Bán
484.576K25.92M7.354B EUR41.931.29 EUR
VAMVAM INVESTMENTS SHARES
9.75 EUR−0.51%−0.05 EUR
Bán
50K487.5K
VASTNVASTNED RETAIL N.V.
REIT
21.75 EUR0.93%0.20 EUR
Theo dõi
11.903K258.89K369.625M EUR11.791.83 EUR32
VLKV LANSCHOT KEMPEN
Chứng chỉ lưu ký
27.55 EUR3.18%0.85 EUR
Mua
111.044K3.059M1.084B EUR2.89 EUR1.78K
WHAWERELDHAVE GEWONE AANDELEN
REIT
14.30 EUR−0.49%−0.07 EUR
Bán
116.068K1.66M576.593M EUR10.101.43 EUR