Tài chính

Các công ty Hà Lan tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Hà Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ING GROEP N.V., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như NEW AMSTERDAM INVEST N.V. ORDINARY SHARES và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
INGAING GROEP N.V.
53.896 B EUR16.524 EUR+1.84%10.816 M0.956.69%
Mua
EXOEXOR
21.901 B EUR103.8 EUR+0.97%132.951 K0.870.42%
Mua
ABNABN AMRO BANK N.V.
Chứng chỉ lưu ký
13.685 B EUR15.810 EUR+0.51%3.411 M0.814.803.30 EUR9.55%
Theo dõi
NNNN GROUP
12.452 B EUR45.47 EUR−0.61%534.581 K0.7311.244.04 EUR−61.14%6.40%
Sức mua mạnh
HALHAL TRUST
10.875 B EUR120.4 EUR−0.50%36.843 K3.1010.7611.19 EUR−76.27%2.02%
Mua
AGNAEGON
10.858 B EUR6.314 EUR+0.57%6.501 M1.23−0.09 EUR−112.42%3.64%
Mua
ASRNLASR NEDERLAND
10.165 B EUR48.54 EUR−0.14%334.661 K0.689.235.26 EUR−8.84%5.77%
Sức mua mạnh
CTPNVCTP NV
7.576 B EUR16.90 EUR+0.36%101.92 K1.078.182.07 EUR−5.46%3.11%
Sức mua mạnh
REINAREINET INVESTMENTS
4.172 B EUR22.8 EUR+0.88%1050.2819.991.14 EUR−36.03%1.37%
Sức mua mạnh
NNRPNEPI ROCKCASTLE N.V.
4.161 B EUR6.45 EUR+0.78%6.273 K11.478.700.74 EUR+99.48%8.46%
Theo dõi
ALLFGALLFUNDS GROUP PLC
3.522 B EUR5.680 EUR+0.09%700.184 K1.0941.010.14 EUR−19.10%1.58%
Mua
VLKV LANSCHOT KEMPEN
Chứng chỉ lưu ký
1.71 B EUR40.25 EUR+0.50%42.134 K0.404.35%
Sức mua mạnh
ECMPAEUROCOMMERCIAL PROPERTIES
REIT
1.197 B EUR22.35 EUR−0.89%27.097 K0.72−0.21 EUR−107.66%7.34%
Sức mua mạnh
FLOWFLOW TRADERS
839.376 M EUR19.58 EUR+0.31%156.62 K0.7124.150.81 EUR−67.81%5.62%
Theo dõi
WHAWERELDHAVE GEWONE AANDELEN
REIT
595.602 M EUR13.62 EUR−1.16%70.411 K0.617.071.93 EUR8.81%
Mua
VASTNVASTNED RETAIL N.V.
REIT
397.068 M EUR23.15 EUR−0.43%10.704 K0.51−1.12 EUR−233.72%7.99%
Theo dõi
NSINSI N.V.
REIT
395.849 M EUR19.64 EUR+0.61%41.71 K0.62−7.08 EUR−214.16%7.74%
Mua
AZRNAZERION GROUP N.V.
207.125 M EUR1.722 EUR−1.37%18.138 K0.940.00%
Theo dõi
BEVERBEVER HOLDING GEWONE AANDELEN
40.938 M EUR2.40 EUR−6.25%3320.90−0.12 EUR−105.32%0.00%
MOREMOREFIELD GROUP N.V.
35.96 M EUR0.580 EUR0.00%5.02 K0.370.00%
NAINEW AMSTERDAM INVEST N.V. ORDINARY SHARES
35.815 M EUR8.70 EUR+4.82%1.05 K0.990.00%
PBHPB HOLDING N.V.
16.344 M EUR2.88 EUR−1.37%5.632 K0.18−0.46 EUR+90.26%0.00%
CABKACABKA N.V.
5.00 EUR−2.91%4100.23
Theo dõi
ECTEUROCASTLE INVESTM
7.80 EUR+4.70%1120.73