BPOST

BPOST EURONEXT BRUSSELS
BPOST
BPOST EURONEXT BRUSSELS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BPOST

Tóm tắt tài chính của BPOST với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BPOST là 1.134B EUR. EPS TTM của công ty là 1.16 EUR, tỷ suất cổ tức là 6.05% và P/E là 4.89. Ngày thu nhập tiếp theo của BPOST là 4 Tháng 8, ước tính là 0.19 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu