Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

3
Cổ phiếu
1.262B
Giá trị vốn hóa thị trường
87.939K
Khối lượng
−0.74%
Thay đổi
−2.52%
Hiệu suất Tháng
−19.74%
Hiệu suất Năm
+3.60%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABOABO GROUP ENVIRONMENT
6.05 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
1.237K7.484K63.941M EUR21.900.28 EUR474
BPOSTBPOST
5.125 EUR−0.97%−0.050 EUR
Theo dõi
106.059K543.552K1.035B EUR4.391.18 EUR36.272K
ONWDONWARD MEDICAL
5.42 EUR0.37%0.02 EUR
Bán Mạnh
6.888K37.333K162.996M EUR76