ALPES (COMPAGNIE)

CDA EURONEXT PARIS
CDA
ALPES (COMPAGNIE) EURONEXT PARIS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CDA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALPES (COMPAGNIE) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CDA là 640.329M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu