GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GVOLT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.

Doanh thu của GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. trong năm ngoái lên tới 260.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 193.10 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Biomass and Structure, năm trước mang lại 130.71 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Portugal, United Kingdom, Spain, Poland, Greece, Italy, France, Romania and Bulgaria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 255.38 M EUR, và năm trước đó — 140.65 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia