HAL TRUSTHAL TRUSTHAL TRUST

HAL TRUST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HAL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HAL TRUST

Doanh thu của HAL TRUST trong năm ngoái lên tới 12.98 B EUR, phần lớn trong số đó — 9.85 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Unquoted, năm trước mang lại 7.63 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HAL TRUST 7.25 B EUR, và năm trước đó — 6.67 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia