HOLLAND COLOURS

HOLCO EURONEXT AMSTERDAM
HOLCO
HOLLAND COLOURS EURONEXT AMSTERDAM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HOLCO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HOLLAND COLOURS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HOLCO là 137.226M EUR. EPS TTM của công ty là 11.83 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 13.19.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu