Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

7
Cổ phiếu
49.358B
Giá trị vốn hóa thị trường
390.794K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
+5.66%
Hiệu suất Tháng
−13.79%
Hiệu suất Năm
+8.52%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AKZAAKZO NOBEL
71.92EUR0.25%0.18EUR
Mua
481.099K34.601M12.181BEUR24.062.99EUR32.8K
AXSACCSYS TECHNOLOGIES PLC
0.983EUR0.20%0.002EUR
Mua
237.799K233.756K215.006MEUR−0.11EUR
DSMDSM KON
124.00EUR0.77%0.95EUR
Mua
374.816K46.477M21.283BEUR6.45EUR21.358K
FFARMFORFARMERS
3.060EUR−3.01%−0.095EUR
Theo dõi
138.334K423.302K291.283MEUR23.000.14EUR2.444K
HOLCOHOLLAND COLOURS
130.5EUR2.76%3.5EUR
Mua
19325.187K112.276MEUR448
IMCDIMCD
156.40EUR0.90%1.40EUR
Sức mua mạnh
116.2K18.174M8.899BEUR31.694.90EUR3.74K
OCIOCI N.V.
30.34EUR−1.24%−0.38EUR
Bán Mạnh
678.417K20.583M6.376BEUR4.686.60EUR3.853K