KBC GROEP NVKBC GROEP NVKBC GROEP NV

KBC GROEP NV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KBC nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính KBC GROEP NV, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của KBC trong quý trước là 6.82 B EUR, và thấp hơn 3.18% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 481.00 M EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM