KBC GROEP NVKBC GROEP NVKBC GROEP NV

KBC GROEP NV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KBC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KBC GROEP NV

Doanh thu của KBC GROEP NV trong năm ngoái lên tới 11.22 B EUR, phần lớn trong số đó — 6.51 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Belgium Business Unit, năm trước mang lại 2.83 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bỉ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KBC GROEP NV 6.51 B EUR, và năm trước đó — 2.83 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia