SIGNIFY NV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LIGHT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SIGNIFY NV

Doanh thu của SIGNIFY NV trong năm ngoái lên tới 6.70 B EUR, phần lớn trong số đó — 3.94 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Digital Solutions, năm trước mang lại 4.23 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Other Countries — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SIGNIFY NV 3.13 B EUR, và năm trước đó — 3.40 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia