PROSUSPROSUSPROSUS

PROSUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

43,850,00 0,00%
Các chuyên gia 17 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho PRX có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 18 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho PRX trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của PRX43,85 EUR với giá ước tính tối đa là 53,97 EUR và giá ước tính tối thiểu là 35,50 EUR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem PROSUS biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức PRXtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 18 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu PRX trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua mạnh. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.