RALLYERALLYERALLYE

RALLYE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RAL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của RALLYE

Tổng tài sản của RAL cho H2 23 là18.38 B EUR, ít hơn 14.05% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.32% trong H2 23 tới 23.42 B EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY