Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
11.138B
Giá trị vốn hóa thị trường
83.324K
Khối lượng
+1.14%
Thay đổi
−5.30%
Hiệu suất Tháng
+35.59%
Hiệu suất Năm
−5.02%
Hiệu suất YTD
           
ALADV ADVENIS
2.71-1.81%-0.05Bán1027.1034.402M-0.20
ALAIR AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A.
72.200.00%0.00Mua503610.00411.540M9.00
ALAUD AUDACIA
6.020.00%0.00Bán2201324.40
ALCBI CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
3.50-0.57%-0.02Sức mua mạnh91.894K321629.00
ALMET METHANOR
4.479.02%0.37Mua1.660K7420.20
ALTUV BIO-UV GROUP
5.071.40%0.07Bán16.943K85901.01
FAUV FAUVET GIREL
24.60-1.60%-0.40Mua498.406.170M27.130.92
FIPP FIPP
0.147.03%0.01Mua19226.3014.764M-0.04
I2PO I2PO SHARES
9.830.82%0.08Sức mua mạnh1251228.75460.731M
LBON LEBON
80.000.00%0.00Bán180.0091.380M10.037.97533.00
MF WENDEL
96.50-0.36%-0.35Bán48.260K4657090.004.230B67.001.62
MLCIO CIOA
1.862.20%0.04Bán1527.90
MLGDI GUANDAO PUER INVES
0.880.00%0.00Mua120105.6035.200M
ORIA FIDUCIAL REAL EST.
185.00-0.54%-1.00Bán1185.00449.004M
RF EURAZEO SE
71.60-0.56%-0.40Bán59.907K4289341.085.529B7.509.6819715.00
Tải thêm