Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

21
Cổ phiếu
8.124B
Giá trị vốn hóa thị trường
24.127K
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
+5.73%
Hiệu suất Tháng
+6.50%
Hiệu suất Năm
+4.03%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3LAXGRANITESHARES 3X LONG AXA DAILY ETP
6.616 EUR+2.84%0Tài chính
3LBNGRANITESHARES 3X LONG BNP DAILY ETP
4.6515 EUR+14.05%00.00Tài chính
3LLVGRANITESHARES 3X LONG LVMH DAILY ETP
4.3640 EUR+9.97%3501.01Tài chính
3LNIGRANITESHARES 3X LONG NIO DAILY ETP
5.778 EUR−5.34%3851925.00Tài chính
3LORGRANITESHARES 3X LONG L'OREAL DAILY ETP
4.2375 EUR+0.63%00.00Tài chính
3LPAGRANITESHARES 3X LONG PALANTIR DAILY ETP
120.42 EUR+4.86%674.21Tài chính
3SARGRANITESHARES 3X SHORT AIRBUS DAILY ETP
0.7046 EUR−4.29%00.00Tài chính
3SBNGRANITESHARES 3X SHORT BNP DAILY ETP
0.6450 EUR−2.70%00.00Tài chính
3SSNGRANITESHARES 3X SHORT SANOFI DAILY ETP
1.9342 EUR+1.09%1251.19Tài chính
ALHGOHAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC
47.2 EUR0.00%10.03Tài chính
CFICIE FONC INTL(CFI)
REIT
0.600 EUR+2.56%90.01512.204K EUR0.00%Tài chính
EURSFONCIERE EURIS
0.160 EUR0.00%6420.641.5M EUR−146.01 EUR−420.53%0.00%Tài chính
FINMFINANCIERE MARJOS
0.109 EUR0.00%2K3.442.176M EUR0.00%Tài chính
FMONCMONCEY (FIN.) NOM.
7300 EUR+2.10%40.831.335B EUR130.6055.90 EUR−35.72%0.38%Tài chính
MFWENDEL
78.55 EUR+1.09%48.155K0.183.405B EUR15.994.91 EUR+239.90%4.07%Tài chính
Sức mua mạnh
MLCOUCOURBET
3.68 EUR+1.10%2K1.7623.368M EUR0.00%Tài chính
MLCVGCHEMINS FER TRAM.VAR GARD NOM.
6350 EUR−2.31%11.00399.097M EUR0.17%Tài chính
MLPHOPHOTONIKE CAPITAL
0.154 EUR−1.28%30.3K0.59Tài chính
PEUGPEUGEOT INVEST
100.0 EUR−0.99%9.75K1.562.48B EUR8.3411.99 EUR−44.39%2.85%Tài chính
Mua
RALRALLYE
0.1618 EUR−2.06%334.125K0.158.563M EUR−45.50 EUR−471.84%0.00%Tài chính
VILVIEL ET COMPAGNIE
8.16 EUR+0.25%12.577K1.67509.123M EUR6.301.30 EUR+114.45%4.29%Tài chính