RENAULTRENAULTRENAULT

RENAULT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RNO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RENAULT

Doanh thu của RENAULT trong năm ngoái lên tới 52.38 B EUR, phần lớn trong số đó — 48.15 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Automotive (excluding AVTOVAZ), năm trước mang lại 43.12 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RENAULT 25.82 B EUR, và năm trước đó — 21.87 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia