ROULARTAROULARTAROULARTA

ROULARTA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROU nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ROULARTA

Doanh thu của ROULARTA trong năm ngoái lên tới 343.60 M EUR, phần lớn trong số đó — 290.16 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Media Brands, năm trước mang lại 304.79 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bỉ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ROULARTA 254.12 M EUR, và năm trước đó — 275.03 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia