SBM OFFSHORE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SBMO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SBM OFFSHORE

Doanh thu của SBM OFFSHORE trong năm ngoái lên tới 4.11 B EUR, phần lớn trong số đó — 3.33 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Turnkey, năm trước mang lại 2.10 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Brazil — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SBM OFFSHORE 2.89 B EUR, và năm trước đó — 1.73 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia