TELEPERFORMANCE

TEP EURONEXT PARIS
TEP
TELEPERFORMANCE EURONEXT PARIS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TEP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TELEPERFORMANCE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TEP là 15.79B EUR. EPS TTM của công ty là 9.81 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.24% và P/E là 27.73. Ngày thu nhập tiếp theo của TELEPERFORMANCE là 1 Tháng 3, ước tính là 7.61 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu