Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

28
Cổ phiếu
84.402B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.244K
Khối lượng
+0.79%
Thay đổi
+2.07%
Hiệu suất Tháng
+43.82%
Hiệu suất Năm
+17.37%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
AAA ALAN ALLMAN
4.280.94%0.04Sức mua mạnh501176.929M-0.31
ALAQU AQUILA
6.75-1.46%-0.10Bán14611.137M0.42
ALBDM BD MULTI MEDIA
1.82-6.19%-0.12Bán1.600K4.238M
ALBOA BOA CONCEPT
16.10-6.29%-1.08Mua2.906K
ALECR EUROFINS CEREP
13100.00-2.96%-400.00Bán266.086M
ALEUA EURASIA GROUPE
4.68-4.49%-0.22Bán26136.163M
ALFRE FREELANCE.COM
6.001.01%0.06Mua3.862K222.324M0.24
ALMII M2I
3.761.08%0.04Bán5.270K18.736M-0.02
ALP ADL PARTNER
15.40-0.65%-0.10Bán1.001K61.286M9.751.63529.00
ALVET THERAVET
6.40-0.93%-0.06Bán4.246K
BVI BUREAU VERITAS
27.410.33%0.09Mua641.623K12.277B98.590.2874930.00
CTRG CATERING INTL SCES
11.60-0.85%-0.10Bán1.787K91.800M-0.3312000.00
EDEN EDENRED
50.781.60%0.80Sức mua mạnh344.932K12.441B51.540.978834.00
ELIS ELIS
15.191.67%0.25Bán283.542K3.339B900.000.0245000.00
GLO GL EVENTS
13.003.17%0.40Bán18.861K369.781M-2.644580.00
HCO HIGH CO
5.54-0.36%-0.02Mua2.655K115.594M590.00
HOP HOPSCOTCH GROUPE
8.440.24%0.02Bán1121.828M-3.35629.00
LYS LYSOGENE
2.17-0.91%-0.02Sức bán mạnh32.629K36.856M-0.3023.00
MLAAT AZOREAN TECH
0.957.95%0.07Mua2.320K
MLCMI SCEMI
4.48-0.44%-0.02Mua10
MLHPI HOPIUM
27.990.00%0.00Theo dõi1.050K343.851M
MLUMG UMALIS GROUP
2.26-9.60%-0.24Sức bán mạnh100
MLWEL WELL
3.200.00%0.00Mua2032.000M
SW SODEXO
74.501.53%1.12Bán217.644K10.708B-4.53422712.00
TEP TELEPERFORMANCE
360.600.84%3.00Mua85.721K20.999B64.815.52383233.00
WAVE WAVESTONE
42.003.19%1.30Sức mua mạnh20.034K811.509M31.981.27
WLN WORLDLINE
84.37-0.09%-0.08Mua368.314K23.627B107.240.8212603.00
Tải thêm