Các công ty của Các công ty Pháp hoạt động trong một ngành: Miscellaneous Commercial Services

Danh sách sau có Các công ty Pháp hoạt động trong cùng ngành, Miscellaneous Commercial Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAAALAN ALLMAN ASSOCIATES
10.10 EUR−1.46%4151.19468.176M EUR0.49%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ALAQUAQUILA
3.60 EUR−1.64%1.315K2.486.039M EUR6.83%Dịch vụ Thương mại
ALBDMBD MULTI MEDIA
1.758 EUR−0.23%6640.104.571M EUR−0.26 EUR−44.42%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALBOABOA CONCEPT
26.8 EUR−0.74%1880.4126.057M EUR11.512.33 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALCRBCARBIOS
24.10 EUR−5.30%16.743K0.60428.423M EUR−2.50 EUR−342.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALECREUROFINS CEREP
23000 EUR−8.00%10.71116.029M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
ALHOPHOPSCOTCH GROUPE
17.30 EUR−0.86%7530.9951.464M EUR2.87%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALHPIHOPIUM
0.1000 EUR+16.14%2.186M1.832.658M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
ALMCEMON COURTIER ENERGIE GROUPE S.A.
8.000 EUR0.00%660.0929.003M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALMIIM2I
3.44 EUR−0.58%6211.8618.258M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALMIL1000MERCIS
25.4 EUR−0.78%60.0855.243M EUR25.531.00 EUR39.84%Dịch vụ Thương mại
ALNMGNETMEDIA GROUP
0.0335 EUR−6.16%109.757K0.5510.899M EUR−0.01 EUR+66.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALPRGPROLOGUE
0.1815 EUR−1.36%34.85K0.5216.891M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALVETTHERAVET
0.970 EUR−13.39%35.118K3.683.611M EUR−0.63 EUR−102.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
AUBAUBAY
42.55 EUR+1.31%9.159K1.70548.211M EUR2.86%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BVIBUREAU VERITAS
26.82 EUR+0.07%696.474K0.8212.105B EUR24.381.10 EUR+18.92%2.87%Dịch vụ Thương mại
Mua
DKUPLDEKUPLE
29.0 EUR−2.03%4670.56117.036M EUR2.97%Dịch vụ Thương mại
ELISELIS
20.96 EUR−0.85%231.318K1.034.944B EUR1.94%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ERFEUROFINS SCIENT.
54.32 EUR−0.77%544.073K1.3110.564B EUR1.83%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
GLOGL EVENTS
21.85 EUR−0.23%10.026K0.46638.844M EUR1.60%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IPSIPSOS
63.75 EUR−1.62%41.377K0.722.799B EUR17.763.59 EUR−11.05%2.08%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MLCMISCEMI
3.20 EUR−20.00%780.58Dịch vụ Thương mại
MLEDUEDUNIVERSAL
0.200 EUR0.00%1K0.133.109M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
MLUMGUMALIS GROUP
3.20 EUR+23.08%50.06Dịch vụ Thương mại
MLWELWELL
0.386 EUR−1.53%7460.493.92M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
NRONEURONES
44.60 EUR−1.11%2.735K0.311.095B EUR2.44%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TEPTELEPERFORMANCE
114.45 EUR−14.14%1.368M8.998.456B EUR10.6010.80 EUR+23.27%2.89%Dịch vụ Thương mại
Mua
WAVEWAVESTONE
56.4 EUR+0.71%11.349K0.771.385B EUR20.372.77 EUR+41.41%0.68%Dịch vụ Thương mại
Mua