Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

33
Cổ phiếu
58.209B
Giá trị vốn hóa thị trường
299.759K
Khối lượng
−0.49%
Thay đổi
−4.39%
Hiệu suất Tháng
−25.41%
Hiệu suất Năm
−26.80%
Hiệu suất YTD
           
AAA ALAN ALLMAN ASSOCIATES
9.62-8.38%-0.88Bán Mạnh9499129.38456.270M
ALAQU AQUILA
4.900.00%0.00Bán14.908.085M0.23
ALBDM BD MULTI MEDIA
2.97-1.00%-0.03Bán2.041K6061.777.724M12.00
ALBOA BOA CONCEPT
34.902.35%0.80Sức mua mạnh85529839.5026.217M2.99
ALCRB CARBIOS
20.22-1.17%-0.24Bán21.248K429634.54229.235M59.00
ALECR EUROFINS CEREP
22200.008.82%1800.00Mua122200.00111.993M9.522143.49
ALEUA EURASIA GROUPE
3.900.00%0.00Bán13.9028.935M
ALFRE FREELANCE.COM
5.700.71%0.04Bán4.257K24264.90317.844M
ALHOP HOPSCOTCH GROUPE
13.500.00%0.00Bán113.5036.017M4.892.85545.00
ALHPI HOPIUM
16.000.76%0.12Bán7.376K118016.00204.029M
ALMII M2I
3.40-2.58%-0.09Bán Mạnh8022726.8017.890M204.00
ALPRG PROLOGUE
0.26-2.65%-0.01Bán Mạnh11.462K2945.7324.232M466.00
ALTHO METAVISIO (THOMSON COMPUTING)
4.902.94%0.14Bán7473660.3033.909M34.00
ALVET THERAVET
3.400.00%0.00Bán146496.40
AUB AUBAY
45.600.11%0.05Bán2.150K98040.00603.856M16.772.737306.00
BVI BUREAU VERITAS
24.02-0.50%-0.12Bán563.515K13535630.3010.890B24.600.9979704.00
CTRG CATERING INTL SCES
8.66-0.92%-0.08Bán Mạnh9318062.4668.426M7.571.1512925.00
DKUPL DEKUPLE
31.705.32%1.60Sức mua mạnh2.163K68567.10119.013M2.59658.00
ELIS ELIS
11.03-0.09%-0.01Bán271.745K2997347.352.518B17.460.6749070.00
ERF EUROFINS SCIENT.
63.00-1.22%-0.78Bán432.768K27264384.0012.279B18.863.5257992.00
GLO GL EVENTS
15.00-0.79%-0.12Bán17.414K261210.00441.065M7.202.134710.00
HCO HIGH CO
4.60-0.43%-0.02Bán Mạnh3.894K17912.4086.969M8.470.55535.00
LYS LYSOGENE
0.580.00%0.00Bán631367.2410.341M-0.44
MLAAT AZOREAN AQUATIC TECHNOLOGIES SA
0.18-10.00%-0.02Bán740133.20
MLCMI SCEMI
3.920.51%0.02Bán47184.24
MLDAM DAMARIS
6.809.68%0.60Bán213.602.720M
MLUMG UMALIS GROUP
3.400.00%0.00Sức mua mạnh281955.40
MLWEL WELL
0.54-55.00%-0.66Bán Mạnh2.900K1566.005.400M
NRO NEURONES
32.65-2.39%-0.80Bán1.199K39147.35810.434M19.591.715869.00
RIN VILMORIN & CIE
41.25-0.48%-0.20Bán1.785K73631.25949.547M
TEP TELEPERFORMANCE
265.90-0.45%-1.20Bán107.074K28470975.5315.790B27.739.81418742.00
TNG TRANSGENE
1.98-0.50%-0.01Bán7.882K15606.36199.018M-0.23167.00
WLN WORLDLINE
42.600.35%0.15Mua301.732K12853782.6011.932B-3.2017078.00
Tải thêm