UBISOFT ENTERTAIN

UBI EURONEXT PARIS
UBI
UBISOFT ENTERTAIN EURONEXT PARIS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UBI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của UBISOFT ENTERTAIN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của UBI là 5.72B. EPS TTM của công ty là 0.84, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 56.16. Ngày thu nhập tiếp theo UBISOFT ENTERTAIN là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền