Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

39
Cổ phiếu
69.317B
Giá trị vốn hóa thị trường
830.401K
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+8.20%
Hiệu suất Tháng
+22.46%
Hiệu suất Năm
+25.04%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALATAATARI S.A.
0.1120 EUR−2.27%355.235K2.2250.695M EUR−0.02 EUR+38.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALBFRSIDETRADE
141.0 EUR−1.05%4091.09196.994M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALCBICRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
0.4740 EUR+4.06%2.782K0.29113.41M EUR92.940.01 EUR+628.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALDNEDONTNOD ENTERTAINMENT
5.20 EUR−1.52%3.184K0.4568.951M EUR−0.00 EUR−105.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALESKESKER
144.3 EUR+0.56%13.913K1.71843.212M EUR58.562.46 EUR+5.29%0.52%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALFOCFOCUS ENTERTAINMENT
20.80 EUR−0.95%2.482K0.90133.784M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALIMRIMMERSION
1.80 EUR0.00%1000.492.283M EUR62.940.03 EUR−65.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALINSINTRASENSE
0.383 EUR+3.23%9.049K1.3119.378M EUR−0.10 EUR−108.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ALLIXWALLIX
9.10 EUR−0.11%1.162K0.2459.425M EUR−1.22 EUR−45.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALLPLLEPERMISLIBRE S.A.
0.8905 EUR−6.26%9.694K2.63Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALMUNMUNIC
0.858 EUR−0.23%1.782K0.117.716M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALNMRNAMR
0.848 EUR−7.63%3.869K2.175.309M EUR−1.05 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ALNRGENERGISME
0.0071 EUR−11.25%47.376M1.192.176M EUR−0.33 EUR+70.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALNTGNETGEM
1.030 EUR+0.98%7.209K1.0733.749M EUR37.050.03 EUR4.90%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALPHIFACEPHI
2.50 EUR−0.79%7.988K9.1551.937M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALPREPREDILIFE
5.65 EUR−1.74%9521.8820.963M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALTOOTOOSLA
0.766 EUR+3.51%8.585K0.885.39M EUR−0.82 EUR−501.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALTTITRAVEL TECHNOLOGY
7.60 EUR−5.00%9413.6962.721M EUR31.480.24 EUR+1101.00%1.61%Dịch vụ Công nghệ
ALTTUTATATU S.P.A.
6.38 EUR−0.62%10.01Dịch vụ Công nghệ
ALVGOVOGO
4.21 EUR+1.45%1.381K1.2220.536M EUR−0.43 EUR+24.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALWITWITBE
4.28 EUR−1.15%1.373K0.5417.817M EUR−0.14 EUR+58.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AXWAXWAY SOFTWARE
25.1 EUR+2.03%2.051K1.79531.277M EUR−1.86 EUR−350.80%1.63%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CGMCEGEDIM
18.50 EUR−0.54%1.585K0.89256.612M EUR26.060.71 EUR−55.33%2.69%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CLACLARANOVA
1.856 EUR+11.54%327.116K3.3194.789M EUR−0.24 EUR−191.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DSYDASSAULT SYSTEMES
43.825 EUR−0.38%956.873K1.0158.612B EUR55.470.79 EUR+24.78%0.48%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EOSACTEOS
1.230 EUR−1.60%2.166K1.924.17M EUR−0.06 EUR−161.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EQSEQUASENS
59.6 EUR−1.81%3.446K0.47911.743M EUR18.733.18 EUR+38.08%1.89%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ESIESI GROUP
154.0 EUR0.00%2.412K0.47882.597M EUR122.181.26 EUR+98.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EXNEXCLUSIVE NETWORKS
17.70 EUR−1.12%10.529K0.191.641B EUR38.640.46 EUR1.12%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ITEITESOFT
3.52 EUR+1.15%650.0920.123M EUR156.440.02 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
LINLINEDATA SERVICES
54.0 EUR0.00%1140.51261.371M EUR13.394.03 EUR+10.03%3.24%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LSSLECTRA
28.70 EUR0.00%8.263K0.591.084B EUR31.690.91 EUR−26.94%1.67%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MLIDSIDS
0.300 EUR−16.67%1.069K2.681.439M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MLONLONLINEFORMAPRO
3.16 EUR0.00%980.2322.804M EUR4.39%Dịch vụ Công nghệ
MLPACPACTE NOVATION
8.00 EUR0.00%10.074.096M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
PARROPARROT
2.20 EUR+0.46%5.089K1.8066.988M EUR−0.92 EUR−44.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PROACPROACTIS SA
0.0820 EUR−0.61%3.083K0.1811.174M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
TCHCSTECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS
1.6200 EUR−0.61%7780.3741.584M EUR−15.73 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
UBIUBISOFT ENTERTAIN
24.91 EUR+0.08%405.094K0.913.153B EUR−2.71 EUR−516.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi