Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

38
Cổ phiếu
79.545B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.281M
Khối lượng
−0.81%
Thay đổi
+3.76%
Hiệu suất Tháng
+52.17%
Hiệu suất Năm
+41.84%
Hiệu suất YTD
          
ALBFR SIDETRADE
159.00-0.31%-0.50Mua53215.118M2.51246.00
ALDNE DONTNOD
14.75-1.34%-0.20Sức bán mạnh978125.901M84.460.20
ALESK ESKER
287.001.77%5.00Mua1.849K1.740B764.00
ALIMR IMMERSION
1.624.52%0.07Bán1.482K2.055M42.00
ALINV INVIBES ADVERTSING
16.30-4.12%-0.70Bán27358.745M195.880.09
ALLIX WALLIX
27.151.69%0.45Bán2.314K160.833M
ALMUN MUNIC
4.131.23%0.05Bán33632.789M
ALNMR NAMR
10.74-0.19%-0.02Bán590
ALNRG ENERGISME
3.54-3.28%-0.12Bán11.235K25.572M
ALNTG NETGEM
1.345.08%0.07Sức mua mạnh30.974K38.465M-0.0978.00
ALPHI FACEPHI
4.210.12%0.01Bán167.394M
ALPRE PREDILIFE
6.45-2.27%-0.15Sức bán mạnh206
ALTTI TTI
4.180.00%0.00Mua332.772M-0.1056.00
ALVGO VOGO
8.290.97%0.08Bán23934.881M45.00
ALVTX VOLUNTIS
8.690.00%0.00Mua1.422K78.350M-1.56
ALWIT WITBE
6.17-0.32%-0.02Sức bán mạnh7.549K26.204M
AXW AXWAY SOFTWARE
27.40-1.44%-0.40Bán305594.008M37.230.761888.00
CAS CAST
4.05-2.41%-0.10Sức bán mạnh1.300K74.031M54.950.08334.00
CLA CLARANOVA
6.610.46%0.03Bán49.885K283.704M
DSY DASSAULT SYSTEMES
50.441.08%0.54Mua216.111K66.291B101.280.5019789.00
EOS ACTEOS
2.40-1.23%-0.03Sức bán mạnh5118.273M0.10
ESI ESI GROUP
64.600.00%0.00Mua40372.413M104.900.631217.00
GENX GENERIX GROUP
9.400.00%0.00Bán51.089K215.326M46.100.22755.00
IGE IGE + XAO
260.000.78%2.00Mua2.025K335.386M6.48
ITE ITESOFT
3.30-2.37%-0.08Bán73620.735M172.00
LIN LINEDATA SERVICES
41.102.49%1.00Bán713281.920M3.62
LSS LECTRA
35.602.45%0.85Mua3.469K1.329B53.490.671735.00
MLALV ALVEEN
1.6023.08%0.30Mua71014.306M
MLFNP FNPTECHNOLOGIESSA
0.48-0.42%-0.00Bán500
MLFSG FRANCE SOIR GROUPE
0.010.00%0.00Bán36.065K
MLIDS IDS
0.60-11.03%-0.07Bán7.205K3.262M
MLLAB MEDIA LAB
1.647.89%0.12Bán50
MLONL ONLINEFORMAPRO
2.020.00%0.00Mua914.578M
MLPAC PACTE NOVATION
9.00-5.26%-0.50Mua234.608M
MLSBT SBT
5.500.00%0.00Mua12010.940M
PARRO PARROT
4.720.11%0.01Bán97146.259M-0.63
PROAC PROACTIS SA
0.16-4.22%-0.01Bán11.738K22.483M-0.08129.00
UBI UBISOFT ENTERTAIN
53.42-0.22%-0.12Sức bán mạnh56.279K6.883B68.500.8420324.00
Tải thêm