COINBASE GLOBAL INC

1QZ FWB
1QZ
COINBASE GLOBAL INC FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1QZ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của COINBASE GLOBAL INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1QZ là 14.815B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của COINBASE GLOBAL INC là 8 Tháng 11, ước tính là -2.42 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu