1+1 AG INH O.N

1U1FWB
1U1
1+1 AG INH O.NFWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1U1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của 1+1 AG INH O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1U1 là 2.473B EUR. EPS TTM của công ty là 2.06 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.36% và P/E là 6.77. Ngày thu nhập tiếp theo của 1+1 AG INH O.N là 23 Tháng 3, ước tính là 0.31 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu