KOSE CORP

49K FWB
49K
KOSE CORP FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

49K nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KOSE CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 49K là 5.858B EUR. EPS TTM của công ty là 2.44 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.98% và P/E là 54.82. Ngày thu nhập tiếp theo của KOSE CORP là 3 Tháng 11, ước tính là 0.50 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu