AF GRUPPEN ASA A NK 0,05AF GRUPPEN ASA A NK 0,05AF GRUPPEN ASA A NK 0,05

AF GRUPPEN ASA A NK 0,05

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AF8 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AF GRUPPEN ASA A NK 0,05

Doanh thu của AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 trong năm ngoái lên tới 2.72 B EUR, phần lớn trong số đó — 900.51 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Building, năm trước mang lại 1.05 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Na Uy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 1.89 B EUR, và năm trước đó — 2.13 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia