AGILENT TECHS INC. DL-,01

AG8 FWB
AG8
AGILENT TECHS INC. DL-,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AG8 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của AGILENT TECHS INC. DL-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AG8 là 44.466B. EPS TTM của công ty là 2.74, lợi tức cổ tức là 0.45%, và P/E là 54.23. Ngày thu nhập tiếp theo AGILENT TECHS INC. DL-,01 là 22 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền