CHINA CONSTR. BANK H YC 1

C6T FWB
C6T
CHINA CONSTR. BANK H YC 1 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

C6T financial statements

Tóm tắt tài chính của CHINA CONSTR. BANK H YC 1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của C6T là 150.203B. EPS TTM của công ty là 0.15, lợi tức cổ tức là 7.21%, và P/E là 4.20. Ngày thu nhập tiếp theo CHINA CONSTR. BANK H YC 1 là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền