CAMECO CORP

CJ6 FWB
CJ6
CAMECO CORP FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CJ6 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CAMECO CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CJ6 là 10.321B EUR. EPS TTM của công ty là 0.12 EUR, tỷ suất cổ tức là 0.35% và P/E là 233.89. Ngày thu nhập tiếp theo của CAMECO CORP là 27 Tháng 10, ước tính là -0.01 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu