HVIVO PLC LS-,001HVIVO PLC LS-,001HVIVO PLC LS-,001

HVIVO PLC LS-,001

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CRO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HVIVO PLC LS-,001

Doanh thu của HVIVO PLC LS-,001 trong năm ngoái lên tới 64.64 M EUR, phần lớn trong số đó — 64.64 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Contract Research Organisation Pharmaceutical Services, năm trước mang lại 54.78 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United Kingdom, Ireland, France and Netherlands — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HVIVO PLC LS-,001 67.66 M EUR, và năm trước đó — 57.29 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia