COMSYS HLDGS CORP.COMSYS HLDGS CORP.COMSYS HLDGS CORP.

COMSYS HLDGS CORP.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CS7 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COMSYS HLDGS CORP.

Doanh thu của COMSYS HLDGS CORP. trong năm ngoái lên tới 3.50 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.82 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Japan Comsys Group, năm trước mang lại 2.17 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COMSYS HLDGS CORP. 3.91 B EUR, và năm trước đó — 4.37 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia