IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
ICK FWB

ICK
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ICK là 208.578B. EPS TTM của công ty là 0.09, lợi tức cổ tức là 7.37%, và P/E là 5.36. Ngày thu nhập tiếp theo IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 là 3 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền