UMICORE S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NVJP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UMICORE S.A.

Doanh thu của UMICORE S.A. trong năm ngoái lên tới 4.16B EUR, phần lớn trong số đó — 12.86B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Recycling, năm trước mang lại 12.55B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UMICORE S.A. 12.89B EUR, và năm trước đó — 12.46B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia