REDEIA CORPO EO-,50REDEIA CORPO EO-,50REDEIA CORPO EO-,50

REDEIA CORPO EO-,50

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

18.000.00 0.00%
Các chuyên gia 18 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho RE21 có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 20 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho RE21 trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của RE2118.00 EUR với giá ước tính tối đa là 21.20 EUR và giá ước tính tối thiểu là 15.60 EUR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem REDEIA CORPO EO-,50 biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức RE21tin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 20 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu RE21 trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.