THYSSENKRUPP AG O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TKA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu THYSSENKRUPP AG O.N.

Doanh thu của THYSSENKRUPP AG O.N. trong năm ngoái lên tới 37.54B EUR, phần lớn trong số đó — 13.34B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Materials Services, năm trước mang lại 16.13B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Germany — năm ngoái quốc gia này đã mang lại THYSSENKRUPP AG O.N. 12.42B EUR, và năm trước đó — 13.89B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia